English-Turkish translations for celery:

kereviz · other translations

celery kereviz

So, she wants tomato juice with a piece of lemon and some celery salt.

O yüzden içinde bir parça limon ve kereviz tuzu olan domates suyu istiyor.

You're not with the celery stick, are you?

Bu kereviz sapıyla birlikte değilsin, değil mi?

Hard-boiled egg, celery, fruit salad, iced tea

Katı yumurta, kereviz, meyve salatası, buzlu çay.

Click to see more example sentences