English-Turkish translations for celibate:

bekar · other translations

celibate bekar

And he's no celibate, he's the playful Lord Krishna!

Ve o bekar falan değil, o Tanrı Krishna'yı kandırıyor!

but they have to be celibate.

ama bekar olmak zorundadırlar.

A celibate simpleton.

Bekar bir avanak.

Click to see more example sentences