English-Turkish translations for cello:

çello · viyolonsel, viyolonsel. · other translations

We also found translations for word çello in Turkish.

cello çello

Well, a violin or a cello or something.

Keman ya da çello gibi bir şey.

It's actually a music studio for Mr. Claydon to give you the cello lessons.

Aslında orası bir müzik stüdyosu. Bay Claydon da sana çello dersleri verecek.

To reinforce my nerditude, I do something geeky, Iike become a cello prodigy.

İnekliğimi pekiştirmek için, ineklere özgü bir şey yapacağım çello dehâsı olmak gibi mesela.

Click to see more example sentences
cello viyolonsel, viyolonsel.

Ever see a beautiful woman play the cello?

Hiç viyolonsel çalan güzel bir kadın gördün mü?

She's a simple girl, plays the cello.

O basit bir kız Viyolonsel çalar.

Oh Oh, that single cello.

Oh, şu solo viyolonsel!

Click to see more example sentences