English-Turkish translations for cellulose:

selüloz · selülozik · other translations

cellulose selüloz

There is also a cellulose residue on everything.

Bir de her şey selüloz kalıntısıyla kaplanmış.

A cellulose, rather like papyrus, which would explain its durability.

Bu selüloz papirüs gibi değil, bu da dayanıklılığını açıklıyor.

I have cartilaginous fibres instead of bone, tuperadinous cellulose tissue, and regenerative fascia membrane.

Bende kemik yerine kıkırdak lifleri vardır, selüloz doku ve canlandırılmış ince deri şeritleri.

Click to see more example sentences
cellulose selülozik

FTlR found a cellulosic resin,but I'm not sure about the rest.

Selülozik bir reçine olduğunu buldum ama çok da emin değilim.

Cellulosic fibre, lignin.

Selülozik lif, lignin.