English-Turkish translations for cemetery:

mezarlık · mezar · other translations

cemetery mezarlık

What does it mean, this story about the cemetery and the murdered twin?

Bu öldürülmüş ikiz ve mezarlık hikayesi de ne demek oluyor?

I was messing around up at Morningside Cemetery and I saw something something really scary.

Morningside Mezarlığı civarında takılıyordum ve bir şey gördüm Gerçekten korkunç bir şey.

A year ago, a tornado ripped through a cemetery near Tulsa.

Bir yıl önce bir hortum Tulsa yakınında bir mezarlığı dağıtmış.

Click to see more example sentences
cemetery mezar

Lieutenant Li led us to a secret underground cemetery.

Teğmen Li bizi gizli bir yeraltı mezarlığına götürdü.

In the cemetery, near the school, inside a mausoleum.

Okulun yakınındaki mezarlıkta, bir anıt mezarın içinde.

Leonard Trimble's family requested his burial at Arlington National Cemetery.

Ailesi, Leonard Trimble'ın, Arlington Ulusal Mezarlığına defnedilmesini istedi.

Click to see more example sentences