English-Turkish translations for censor:

sansürcü · sansür · sansürlemek · other translations

censor sansürcü

Ally of Marat's revolution but unfortunately the censor's cut most of his rabble-rousing theme.

Marat'nın ihtilalinden yanaydı ama maalesef sansürcüler, kışkırtıcı fikirlerinin büyük bölümünü yonttu.

Perfect for the American censors. No way.

Amerikalı sansürcüler için mükemmel bir malzeme.

He's more like a damn military censor!

Daha ziyade bir askeri sansürcü gibi!

censor sansür

BOARD OF CENSORS MEETlNG CENSORED

SANSÜR KURULU TOPLANTISI SANSÜRLENDİ

But the censors didn't say anything.

Sansür kurulu bir şey demedi.

censor sansürlemek

I would argue that everyone censors, including you.

Ben de diyebilirim ki herkes sansürler, sen de dahil.