English-Turkish translations for censure:

kınama · other translations

censure kınama

Leslie, what exactly does "censure" mean?

Leslie, "kınama" tam olarak ne anlama geliyor?

They're talking about censuring me.

Beni kınamaya hazırlandıklarını duydum.