English-Turkish translations for centipede:

çıyanlar, çıyan · kırkayak · other translations

centipede çıyanlar, çıyan

He told me he's been seeing a spirit with a centipede tattoo, apparently, a distant ancestor.

bir çıyan dövmesi olan bir ruhu görüyor olduğunu bana söyledi. belli ki, uzaktan bir ata.

Finding Po and these Centipede soldiers is a top priority for S.H.I.E.L.D.

Po'yu ve bu Çıyan askerlerini bulmak S.H.I.E.L.D. için yüksek öncelikli bir konu.

Maybe we can get an I.D., but we're guessing she's Centipede's recruiter and Po's her latest recruit.

Belki bir kimlik bulabiliriz ama tahminimizce Çıyan'ın işe alımcısı ve Po onun son işe aldığı kişi.

Click to see more example sentences
centipede kırkayak

O'Neill, get me that centipede.

O'Neill, bana şu kırkayağı getir.

We're a centipede the human centipede.

Biz bir kırkayağız insan kırkayak.

What's a Human Centipede?

Kırkayak İnsan da ne?

Click to see more example sentences