English-Turkish translations for centrifuge:

santrifüj · merkezkaç · santrifuj makinası., santrifuj makinası · other translations

centrifuge santrifüj

To do that, he needs an industrial centrifuge.

Bunu yapmak için bir endüstriyel santrifüje ihtiyacı var.

How advanced is the centrifuge facility?

Santrifüj tesisi ne kadar gelişmiş?

And what exactly is a centrifuge?

Peki bu santrifüj tam olarak ne?

Click to see more example sentences
centrifuge merkezkaç

This is the centrifuge training.

Bu merkezkaç eğitimi için.

Centrifugal-free transition to the excited state of atmospheric plasma

Merkezkaç serbest geçiş için Atmosferik plazma heyecan durumu

centrifuge santrifuj makinası., santrifuj makinası

This is a centrifuge.

Bu bir santrifuj makinası.