English-Turkish translations for ceramic:

seramik · porselen · other translations

ceramic seramik

Why would a cabinet contain one broken ceramic bird?

Kırık bir seramik kuşu neden bir kabine tutarsın?

One living relative, mother. Worked in a ceramics factory.

Yaşayan tek akrabası annesi, o da bir seramik fabrikasında çalışmış.

And this lady has a collection of ceramic clowns.

Ayrıca bu kadının seramik palyaço koleksiyonu var.

Click to see more example sentences
ceramic porselen

Tang dynasty ceramic design, white porcelain.

Tang Hanedanı'nın tasarımı, beyaz porselen mi?