English-Turkish translations for ceremonious:

tören, törensel · resmi · other translations

ceremonious tören, törensel

Uh, we call this a celebration and not a ceremony because this is no empty ritual.

Buna tören değil de, kutlama diyoruz çünkü bu içi boş bir ayin değil.

I need a few more things for the ceremony.

Tören için birkaç şeye daha ihtiyacım var.

After this ceremony, you'll be my Master.

Bu törenden sonra benim ustam olacaksın.

Click to see more example sentences
ceremonious resmi

I'll take you as my wife with an official ceremony and a grand wedding.

Karımı olarak resmi bir törenle götüreceğim ve büyük bir düğün.

Ideal shade for an informal ceremony, don't you think?

Gayrı resmi bir tören için ideal bir renk, değil mi?

But formal ceremonies, speeches, tuxedos

Ama resmi törenler, konuşmalar, takım elbiseler