English-Turkish translations for certified:

sertifikalı · onaylı · taahhütlü · belgeli · tasdikli · yeminli · yetkili · other translations

certified sertifikalı

Your father was a king, your mother was a queen, which makes you a certified prince.

Senin baban bir kraldı, Annen ise bir kraliçeydi, bu da seni sertifikalı bir prens yapar.

My job is a certified computer and electronics technician.

Benim işim sertifikalı bilgisayar ve elektronik teknisyenliği.

It's okay, he's a certified medical rescue dog.

Tamam, o tıbbi yardım sertifikalı bir köpek.

Click to see more example sentences
certified onaylı

As a board-certified cardiologist That's not really my specialty.

Kurul onaylı bir kardiyolojist olarak bu benim ilgi alanımda değil.

You are a certified pilot, Ensign?

Onaylı bir pilotsun değil mi Teğmen?

This is a court-certified warrant, we won't disappoint you this time.

Bu mahkeme onaylı bir yetki belgesi bu sefer seni hayal kırıklığına uğratmayacağız.

Click to see more example sentences
certified taahhütlü

Ms. Willows, this came for you, certified mail. Oh.

Bayan Willows, bu taahhütlü mektup size geldi.

Certified mail from, ah. .the Astronaut Corps?

Taahhütlü bir posta Astronot Heyeti mi?

Certified mail from

Taahhütlü bir posta

Click to see more example sentences
certified belgeli

I'm a certified heart surgeon.

Ben belgeli bir kalp cerrahıyım.

A certified immortal.

Belgeli bir ölümsüz.

Was she a certified diver?

Belgeli bir dalgıç mıydı?

certified tasdikli

About six months later, Gottschalk, who ran Panavision for us and who was a certified camera and opticals genius, called and said:

Altı ay sonra, bizim için Panavision'ı işleten Gottschalk beni aradı. Kendisi tasdikli bir kamera ve optik dehası. Dedi ki:

Calvins, Jordache, certified vintage.

Calvin, Jordache, tasdikli eski moda.

A government-certified missing person!

Devletten tasdikli kayıp kendisi.

certified yeminli

Formerly employed by Riverton, Marx and Flegel, Certified Public Accountants.

Riverton, Marx ve Flegel'de yeminli mali müşavir olarak çalışmışsın.

certified yetkili

This is a court-certified warrant, we won't disappoint you this time.

Bu mahkeme onaylı bir yetki belgesi bu sefer seni hayal kırıklığına uğratmayacağız.