English-Turkish translations for cesspool:

lağım çukuru · çöplük · other translations

cesspool lağım çukuru

Somewhere down in that cesspool of humanity is JD's surfboard.

Ve insanlığın bu lağım çukurunun bir yerinde JD'nin sörf tahtası var.

Well, it's a disgrace, a cesspool a blot on our community.

Evet, bu rezillik, bir lağım çukuru, toplumumuzun bir ayıbı.

Why is the world a cesspool of corruption?

Baba neden dünya bir lağım çukuru gibi?

Click to see more example sentences
cesspool çöplük

The world's a cesspool filled with selfish and greedy beasts.

Dünya bencil ve gözlü hayvanlarla dolu bir çöplük.

It's a cesspool.

Burası bir çöplük.