English-Turkish translations for cestode:

parazit · other translations

cestode parazit

It's some kind of giant cestode.

Bir tür dev bağırsak paraziti.