English-Turkish translations for ceylon:

Seylan · other translations

ceylon Seylan

That rare Ceylon tea we got you for your birthday.

Bu nadir Seylan çayı biz doğum günü için aldım.

The building is owned by Ceylon Luxury Property Development.

Bina Seylan Lüks Arazi İyileştirmesi tarafından yapılıyor.

This is from Ceylon, an island near India.

Burası da Seylan, Hindistan'a yakın bir ada.

Click to see more example sentences