English-Turkish translations for chair:

sandalye · koltuk · elektrikli sandalye · iskemle · makam · kürsü · başkanlık etmek · other translations

chair sandalye

Dad, sitting second chair on this case was a really big deal for me.

Baba, bu davada ikinci sandalyede oturmak benim için çok büyük bir şeydi.

I hired a new man for the second chair.

İkinci sandalye için işe yeni bir adam aldım.

Look a kitchen, a table, chairs, sitting room, dining room, bedroom

Bak işte Mutfak, masa, sandalye, oturma odası, yemek odası, yatak odası

Click to see more example sentences
chair koltuk

But, unfortunately, gentlemen, there's only one chair behind the big desk.

Ama malesef beyler büyük masanın arkasında sadece bir koltuk var.

That's not our chair.

Bu koltuk bizim değil.

I'd like a new chair.

Yeni bir koltuk istiyorum.

Click to see more example sentences
chair elektrikli sandalye

Yeah, well, those eyes just got you the electric chair.

Evet, ama o gözler, seni elektrikli sandalyeye götürecek.

Is that an electric chair?

Bu elektrikli sandalye mi?

Seen more death than an electric chair.

Elektrikli sandalyeden daha fazla ölüm gördün.

Click to see more example sentences
chair iskemle

Three days, front chair, no customers.

Ön iskemle, üç gün, hiç müşteri yok.

And my favorite chair.

Ve en sevdiğim iskemle.

Ed, get that chair.

Ed, şu iskemleyi al.

Click to see more example sentences
chair makam

This office has one chair.

Bu makam için tek sandalye var.

Dr. Cormier is an interesting choice for the chair.

Dr. Cormier makam için ilginç bir seçim.

The chair's open, Mr. Michaels.

Makam size açık, Bay Michaels.

Click to see more example sentences
chair kürsü

Detective Beckett, Jim Boyce, state party chair.

Dedektif Beckett, ben Jim Boyce, Eyalet Kürsü Başkanı.

The chair recognises Ben's pardner.

Kürsü Ben'in ortağına söz veriyor.

The chair recognises Ezra Atwell.

Kürsü Ezra Atwell'a söz veriyor.

Click to see more example sentences
chair başkanlık etmek

Clemente's chairing these hearings. You remember?

Bu oturumlara Clementine başkanlık ediyor, unuttun mu?