English-Turkish translations for chalet:

dağ · Şale · other translations

chalet dağ

I'm gonna find a nice snow-covered chalet warm little woman, crackling fire, and ski.

Güzel bir dağ kulübesi bulacağım Küçük sıcak bir kadın, şömine ateşi, ve kayak.

It's Iike being in a chalet.

Bir dağ evinde olmak gibi.

Nice chalet, pannkeeks and all day climbing.

Küçük dağ evleri,pankeeks.. tüm gün tırmanırsınız.

chalet Şale

She's a chalet girl.

O bir şale kızı.

A chalet girl who can't ski.

Kayak yapamayan bir şale kızı.