English-Turkish translations for chancellor:

Şansölye · Başbakan · bakan · Rektör · other translations

chancellor Şansölye

Chancellor, there is no starship mission more dangerous than that of first contact.

Şansölye, ilk temastan daha tehlikeli bir yıldız gemisi görevi yoktur.

I'm a very busy man, Chancellor.

Çok meşgul bir adamım Şansölye.

Lovely to see you're still here, Arch Chancellor.

Sizi hala burada görmek ne hoş, Baş Şansölye.

Click to see more example sentences
chancellor Başbakan

I have something for you, chancellor.

Sizin için bir şey getirdim, başbakan.

But the Chancellor said

Ama Başbakan dedi ki

But the same night, Cluzet, Savoy's Chancellor, disappeared.

Ancak aynı gece Savoy'un Başbakanı Cluzet kayboldu.

Click to see more example sentences
chancellor bakan

This is the Chancellor.

Bu da sayın Bakan.

Thank you, Supreme Chancellor.

Teşekkür ederim, Yüce Bakan.

Churchill got very worried and his two chancellors,

Churchill çok endişelendi. Ve onun iki bakanı,

Click to see more example sentences
chancellor Rektör

And Chancellor Zhou, look at him.

Rektör Zhou, ona bir bakın.

Freshman year, The chancellor's house

Birinci sınıf, Rektör'ün evi.