changed

Uh, someone close to me was killed, and that just changed things and changed me.

Bana yakın olan biri öldürüldü ve bu benim için bir şeyleri değiştirdi.

He knew he wanted to do something big, Maybe even something that would change the world.

Büyük bir şey, hatta belki de dünyayı değiştirecek bir şey yapmak istediğini biliyordu.

Not like this guy or the people who died that day, but it still changed us, right?

Bu adam gibi değil ya da o gün ölen insanlar gibi değil fakat bizi hala değiştiriyor doğru mu?

I guess I've changed, which is why this whole thing isn't completely your fault.

Sanırım ben değiştim ki bu yüzden bu olay tamamen senin suçun değil.

It was three years ago, and nothing has changed for her, and it never will.

Üç yıl önceydi ve onun için hiçbir şey değişmedi ve asla değişmeyecek.

No no, it doesn't change anything, 'cause it's never ever gonna happen again.

Hayır hayır. Bu hiç bir şeyi değiştirmez. Bir daha asla olmayacak çünkü.

And then that wasn't good enough okay now change this and this.

Ve sonra yeteri kadar iyi değildi tamam şimdi bunu ve bunu değiştirin.

But I changed everything for no, don't tell me you did all this for me.

Ben her şeyi senin için Hayır, sakın bana bunların benim için olduğunu söyleme.

I tell you this because I think that night changed your life as well.

Bunu sana söylüyorum çünkü bence o gece senin hayatını da değiştirdi.

She's a good partner, and I, uh, I don't want anything to change that.

İyi bir ortak ve ben bunu değiştirecek herhangi bir şey olsun istemiyorum.