English-Turkish translations for chaotic:

kaotik · karmaşık · düzensiz · karmakarışık · karman çorman · other translations

chaotic kaotik

That's what recess is like, because every natural, chaotic energy is represented at recess.

Ara da böyle bir şey, çünkü tüm doğal kaotik enerji ara'da temsil edilir.

So, the Go board actually represents an extremely complex and chaotic universe.

Bu yüzden Go tahtası aslında son derece karmaşık ve kaotik evreni temsil eder.

The problem is that all explosions produce a chaotic pattern.

Problem şu ki, bütün patlamalar kaotik bir örüntü üretir.

Click to see more example sentences
chaotic karmaşık

So, the Go board actually represents an extremely complex and chaotic universe.

Bu yüzden Go tahtası aslında son derece karmaşık ve kaotik evreni temsil eder.

Very young galaxies are messy and chaotic, a jumble of stars, gas, and dust.

Çok genç galaksiler karmaşık ve kararsızdırlar. Büyük bir yıldız, gaz ve toz kümesi.

A flying chaotic chaos machine!

Uçan, karmaşık bir karmaşa makinesi.

Click to see more example sentences
chaotic düzensiz

And that's why your real life is so chaotic and yourwriting is so much more controlled and stable.

İşte bu yüzden gerçek hayatın bu kadar kaotik ve yazdıkların çok daha kontrollü ve düzenli.

Who is this chaotic pile of man?

Bu düzensiz özensiz adam da kim?

A little chaotic but good.

Biraz düzensiz, ama güzel.

Click to see more example sentences
chaotic karmakarışık

Things are breaking down, things are chaotic but that is good, that's the first step.

İşler bozuluyor, işler karmakarışık ama bu iyi bir şey, ilk adım bu.

It's messy and it's chaotic and it's never, ever, the thing you'd expect.

Pis ve karmakarışık ve hiç ama hiç beklediğin gibi bir şey değil.

It's gonna be chaotic real quick.

Çok çabuk ve karmakarışık olacak.

Click to see more example sentences
chaotic karman çorman

A bit chaotic, isn't it?

Biraz karman çorman, değil mi?

They're all disordered and and chaotic.

Hepsi düzensiz ve karman çorman.