English-Turkish translations for chap:

dost · adam · arkadaş · çocuk · ahbap · delikanlı, delikanlı. · çatlak · other translations

chap dost

Look here, old chap, if my friend dances like Guy Holden that proves he is Guy Holden, doesn't it?

Bak dostum eğer arkadaşım Guy Holden gibi dans ederse bu onun Guy Holden olduğunu kanıtlar değil mi?

So, God bless you, dear old Pip, old chap.

Pekala tanrı seni korusun, sevgili dostum Pip.

Come on, old chap, let's get you a drink.

Gel, eski dostum, sana bir içki ısmarlayayım.

Click to see more example sentences
chap adam

A chap called Dennis Carter called.

Dennis Carter adında bir adam aradı.

Sooner or later some chap will turn your head.

Er ya da geç bir adam başını döndürecek.

A little chap that stands like me.

Benim gibi duran küçük bir adam.

Click to see more example sentences
chap arkadaş

Look here, old chap, if my friend dances like Guy Holden that proves he is Guy Holden, doesn't it?

Bak dostum eğer arkadaşım Guy Holden gibi dans ederse bu onun Guy Holden olduğunu kanıtlar değil mi?

Justin, Be a good chap and leave this to us.

Justin iyi bir arkadaş ol ve bunu bize bırak.

My friend talks a lot, but he's a nice chap.

Benim arkadaşım çok konuşur, ama o iyi birisidir.

Click to see more example sentences
chap çocuk

He was a happy chap and he gave us many happy memories.

O mutlu bir çocuktu ve bize çok mutlu hatıralar bıraktı.

Her poor brother, lovely chap, but he's gone too.

Zavallı kardeşi, iyi çocuktu ama o da gitti.

Mr Marécaux, be a nice chap and eat something.

Bay Marecaux, uslu bir çocuk olun ve bir şeyler yiyin.

Click to see more example sentences
chap ahbap

Elderly chap, big grey beard, pointy hat.

Yaşlı ahbap, büyük gri sakal, sivri şapka.

Private night tonight, chaps. I'm well aware of that, my son.

Bu gece özel gece,ahbap Bundan çok iyi haberdarım, oğlum.

Private night tonight, chaps.

Bu gece özel gece, ahbap.

Click to see more example sentences
chap delikanlı, delikanlı.

He's an innocent, young chap.

O masum, genç bir delikanlı.

Who is the lucky chap?

Kim bu şanslı delikanlı?

What a sweet little chap!

Ne kadar tatlı bir delikanlı!

Click to see more example sentences
chap çatlak

I remember your ch-chap Lenin very well.

Senin çat-çatlak Lenin'ini çok iyi hatırlıyorum.