English-Turkish translations for chaperon:

şaperon · refakat etmek., refakat etmek · other translations

chaperon şaperon

Your Image Consultant and Chaperone reporting for duty!

İmaj danışmanı ve şaperon görev için rapor veriyor!

What exactly are your chaperone duties?

Bir şaperon olarak görevlerin ne tam olarak?

I'm the Chaperone.

Ben de şaperon.

Click to see more example sentences
chaperon refakat etmek., refakat etmek

Oh, that's wonderful, Frankie, but actually, everybody here wants to chaperone this trip.

Bu harika Frankie, ama aslında buradaki herkes gezide refakat etmek istiyor.

Maybe we could chaperone you.

Belki sana refakat edebiliriz.

Unser's cop is chaperone.

Unser'ın polisi refakat ediyor.