English-Turkish translations for characteristic:

özellik · karakteristik · tipik · kendine has · other translations

characteristic özellik

The physical characteristics aren't very distinct, so there's more work to be done.

Fiziki özellikleri çok belirgin değil, yani yapılacak daha çok var.

Which is the most universal human characteristic fear or laziness?

İnsanın en evrensel özelliği korku mu yoksa tembellik midir?

These people all share the same essential characteristics:

Bu insanların hepsi aynı karakteristik özellikleri sergiliyor:

Click to see more example sentences
characteristic karakteristik

And perhaps this was part of Monty's characteristic, and one of his drawbacks.

Belki de bu durum Monty'nin karakteristik bir özelliği ve kusuruydu.

These people all share the same essential characteristics:

Bu insanların hepsi aynı karakteristik özellikleri sergiliyor:

Each element has its own characteristic colour.

Her elementin kendi karakteristik rengi vardır.

Click to see more example sentences
characteristic tipik

Look, the lensing around these edges is characteristic of an Einstein-Rosen Bridge.

Bak, kenarlardaki bu bükülmeler Einstein-Rosen köprüsünün tipik özelliği. Einstein-Rosen köprüsü.

This characteristic could be defined as 'planned obsolescence'.

Bu tipik özellik, "planlı eskitme" diye tanımlanabilir.

characteristic kendine has

This creates the hurricane's characteristic circular swirl of wind.

Bu da kasırganın kendine has.. rüzgar anaforunu oluşturur.

Bruce and Dick, with characteristic speed and resolve descend promptly to the Batcave.

Bruce ve Dick, kendilerine has sürat ve kararlılıkla Yarasa Mağarası'na indiler.