English-Turkish translations for characterization:

karakterize · nitelendirme., nitelendirme · niteleme · other translations

characterization karakterize

Diabetes mellitus is a chronic clinical syndrome characterized by hyperglycaemia due to the lack of insulin.

Diabetes mellitus ile karakterize kronik bir klinik durumdur. Hiperglisemi insülin eksikliği nedeniyle olur.

Slavery, serfdom, wage-earning these are the forms of servitude characterizing civilization's epochs

Kölelik, serflik, ücretlilik. Medeniyetin üç büyük döneminde karakterize edilmiş esaretin farklı üç hali.

I'm characterizing pulse widths in nanoseconds.

Vuruş genişliklerini nanosaniyelerde karakterize ediyorum.

characterization nitelendirme., nitelendirme

That is a pathetic characterization.

Bu ne dokunaklı bir nitelendirme böyle?

characterization niteleme

That's a very unfair characterization but not entirely inaccurate.

Bu çok haksız bir niteleme ama tamamen yanlış değil.