English-Turkish translations for characterize:

karakterize etmek · other translations

characterize karakterize etmek

Slavery, serfdom, wage-earning these are the forms of servitude characterizing civilization's epochs

Kölelik, serflik, ücretlilik. Medeniyetin üç büyük döneminde karakterize edilmiş esaretin farklı üç hali.

I'm characterizing pulse widths in nanoseconds.

Vuruş genişliklerini nanosaniyelerde karakterize ediyorum.