English-Turkish translations for charitable:

hayırsever · cömert · yardımsever · other translations

charitable hayırsever

We got something. what a generous man he is and his ongoing charitable involvement.

Bir şeyimiz var. ne kadar cömert bir adam, onun devam eden hayırsever davranışları.

Because we're a charitable congregation.

Çünkü biz hayırsever bir cemaatiz.

Do you want to be less charitable?

Daha az hayırsever olmak istersin?

Click to see more example sentences
charitable cömert

We got something. what a generous man he is and his ongoing charitable involvement.

Bir şeyimiz var. ne kadar cömert bir adam, onun devam eden hayırsever davranışları.

I gave him a charitable donation last night.

Ona dün gece cömert bir bağışta bulundum.

That's not only reasonable, that's charitable.

Bu yalnızca makul değil. Cömertçe de.

charitable yardımsever

Ryan's charitable ego.

Ryan'ın yardımsever egosu.