English-Turkish translations for charlatan:

şarlatan · other translations

charlatan şarlatan

I'm a charlatan, a deceiver who, before all her friends and family, before God himself

Ben, bir şarlatan değilim bir düzenbaz kim, önce tüm arkadaşları ve aile, Tanrı kendini önce

This man is a charlatan.

Bu adam bir şarlatan!

A man named Tim Driscoll, yes, pure charlatan.

Tim Driscoll adında bir adam. Tam bir şarlatan.

Click to see more example sentences