English-Turkish translations for chasm:

uçurum · yarık · other translations

chasm uçurum

No matter how wide the chasm gets between us, son I'm your father.

Aramızdaki uçurum ne kadar geniş olursa olsun oğlum ben senin babanım.

The chasm between father and son was never bridged. They never spoke again.

Baba ile oğul arasındaki uçurum hiç kapanmadı bir daha birleşemediler, hiç konuşmadılar.

And that five point disparity, that is a chasm.

Ve bu beş puanlık fark, büyük bir uçurum.

Click to see more example sentences
chasm yarık

You know, this gulf, this chasm that's between us

Biliyorsun bu uçurum, aramızdaki bu derin yarık