English-Turkish translations for chaste:

iffetli · namuslu · saf · temiz · sade · nezih · other translations

chaste iffetli

Chaste Susan and the old men.

İffetli Susan ve yaşlı adamlar.

I won't allow it, Francesca Bertini is a chaste artist!

Buna izin vermem. Francesca Bertini iffetli bir sanatçı!

Explosives expert, Suk Dae-hyun House of Chaste Woman

Patlayıcı Uzmanı, Suk Dae-hyun. İFFETLİ KADIN EVİ

Click to see more example sentences
chaste namuslu

Well, yes, but they were perfectly chaste.

Evet. Ama hepsi de namuslu gezilerdi.

It's very chaste and sober.

Çok ölçülü ve namuslu.

chaste saf

Oh, like you're so pure and chaste.

Ah, sanki siz çok saf ve temizsiniz.

It's kind of, um hot, actually. But, like, chastely hot.

Biraz ateşli aslında ama şey gibi ama saf bir şekilde.

chaste temiz

Apu, your arranged bride, Manjula, is a sweet, refined, chaste woman.

Apu, beşik kertmen Manjula çok tatlı, zarif, temiz bir kadın.

chaste sade

First, there's a chaste kiss, full of promise, like this one.

İlk önce, sade bir öpücük, yeminlerle dolu, bunun gibi.

chaste nezih

It just wouldn't be chaste, young lady.

Bu pek nezih olmaz, genç hanım.