English-Turkish translations for chat:

sohbet · sohbet etmek, sohbet etmek. · konuşma · muhabbet · other translations

chat sohbet

Oh, uh, I'd love to sit and chat but there's a town meeting.

Ah, oturup sohbet etmek isterdim ama, bir kasaba toplantısı var.

I don't have time to chat this morning. Okay.

Bu sabah sohbet etmek için zamanım yok.

Hi. Dennis and I had a nice, long chat.

Dennis ve ben uzun uzun sohbet ettik

Click to see more example sentences
chat sohbet etmek, sohbet etmek.

Oh, uh, I'd love to sit and chat but there's a town meeting.

Ah, oturup sohbet etmek isterdim ama, bir kasaba toplantısı var.

I'd love to chat, but I have a guest.

Sohbet etmek isterdim ama bir misafirim var.

I had a chat with Al this morning.

Bu sabah Al ile bir sohbet ettik.

Click to see more example sentences
chat konuşma

It's just a friendly chat.

Bu sadece arkadaşça bir konuşma.

It's like a a private chat room, ok?

Bu kişisel bir konuşma odası gibi, tamam mı?

First we'll have a nice, sweet chat.

Önce güzel tatlı bir konuşma yapacağız

Click to see more example sentences
chat muhabbet

Chuck, I'd love to chat, but I'm late for something very important.

Chuck, muhabbet etmek isterdim ama çok önemli bir şeye geç kalıyorum.

We're to bring you back for a little chat.

Küçük bir muhabbet için seni geri götürmeliyiz.

Let's have a drink and chat.

Hadi, içelim ve muhabbet edelim!

Click to see more example sentences