English-Turkish translations for cheek:

yanaklı, yanak · çene · other translations

cheek yanaklı, yanak

And then gentle as a feather falling past your cheek there's a breeze.

Ve sonra ve bir tüy kadar nazik şekilde yanağına düştüğünü bir esinti var.

At the San Francisco airport a blond guy kissed you on both cheeks.

San Francisco havaalanında sarışın bir çocuk seni iki yanağından öptü.

Always saying to me, "Turn the other cheek.

Hep bana diyor ki: "Diğer yanağını çevir.

Click to see more example sentences
cheek çene

Breast augmentation, rhinoplasty Facial implants cheek and chin.

Meme büyütme, rinoplasti, yüz implantları, çenesinde ve yanaklarında.

There's also discoloration on the cheeks and forehead.

Ayrıca çenesinde ve alnında da renk değişimi var.

Four cheeks and a couple of chins.

Dört yanak ve iki çene, Koç.