English-Turkish translations for cheerful:

neşeli · hoş · keyifli · yüzlü · güler yüzlü · other translations

cheerful neşeli

A Boy Scout is trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, and relevant.

Bir erkek izci güvenilir, sadık yardımsever, arkadaş canlısı, nazik, kibar itaatkar, neşeli, tutumlu, cesur ve ilgilidir.

Cheerful morning, isn't it?

Neşeli bir sabah, değil mi?

I'm sorry I've been so cheerful, honey.

Üzgünüm ben, bal çok neşeli olmuştur.

Click to see more example sentences
cheerful hoş

Cheers and welcome.

Şerefe! Hoş geldiniz.

Cheers, and welcome on board.

Şerefe, aramıza hoş geldin.

Cheers and welcome, Katrine.

Şerefe ve hoş geldin, Katrine.

Click to see more example sentences
cheerful keyifli

Yeah, maybe a new pair of shoes will cheer me up.

Evet, belki de yeni bir çift ayakkabı keyfimi yerine getirir.

That's a cheerful thought.

Bu keyifli bir düşünce.

He sounded so happy, so cheerful.

Çok mutlu, çok keyifli gibiydi.

Click to see more example sentences
cheerful yüzlü

Therefore, we make this toast to our new American friends. Cheers.

Bu yüzden bu kadehi yeni Amerikalı dostlarımız için kaldırıyorum.

A boy scout is trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, clean, and reverent!

Bir izci; güvenilir, sadık, yardımsever, dost canlısı, saygılı, kibar, itaatkar, güler yüzlü, tutumlu, cesur, temiz ve inançlıdır!

So cheers, to new friends and inevitable enemies.

O yüzden, yeni dostlara, şerefe. Ve kaçınılmaz düşmanlara.

Click to see more example sentences
cheerful güler yüzlü

A boy scout is trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, clean, and reverent!

Bir izci; güvenilir, sadık, yardımsever, dost canlısı, saygılı, kibar, itaatkar, güler yüzlü, tutumlu, cesur, temiz ve inançlıdır!