English-Turkish translations for cheerfully:

neşeyle, neşeli · keyifli · other translations

cheerfully neşeyle, neşeli

A Boy Scout is trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, and relevant.

Bir erkek izci güvenilir, sadık yardımsever, arkadaş canlısı, nazik, kibar itaatkar, neşeli, tutumlu, cesur ve ilgilidir.

Cheerful morning, isn't it?

Neşeli bir sabah, değil mi?

I'm sorry I've been so cheerful, honey.

Üzgünüm ben, bal çok neşeli olmuştur.

Click to see more example sentences
cheerfully keyifli

Yeah, maybe a new pair of shoes will cheer me up.

Evet, belki de yeni bir çift ayakkabı keyfimi yerine getirir.

That's a cheerful thought.

Bu keyifli bir düşünce.

He sounded so happy, so cheerful.

Çok mutlu, çok keyifli gibiydi.

Click to see more example sentences