English-Turkish translations for cheesecake:

peynirli kek · peynirli pasta · other translations

cheesecake peynirli kek

Computer, one slice of New York cheesecake.

Bilgisayar, bir dilim New York usulü peynirli kek.

Uh, computer, another slice of cheesecake.

Uh, Bilgisayar, bir dilim daha peynirli kek.

The only losers are the big cheesecake conglomerate: "Mama's Little Bakery.

Tek kaybeden, büyük peynirli kek şirketi "Ana Kuzusu Fırını" olacak.

Click to see more example sentences
cheesecake peynirli pasta

Potato salad, ham, cheesecake, pumpkin pie.

Patates salatası, domuz, peynirli pasta, balkabağı.