chemical:

Love is a chemical process, but it's a little more complicated than that.

Aşk kimyasal bir süreç ama biraz daha karmaşık bir durum.

Yeah, but to make something that big, you'd need a chemical engineer.

Evet ama o kadar büyük bir şey için kimya mühendisi gerek.

There's a chemical reaction between men and women.

Kadın ve erkek arasında kimyasal bir reaksiyon var.

And everything gets cleaned away like chemicals and the Baby Jesus returns forever and ever.

Ve her şey temizleniyor. Kimyasallar gibi. Ve İsa bebek sonsuza dek geri dönüyor.

Now that's a chemical reaction!

Bu kimyasal bir reaksiyon!

Well, that sounds like a chemical reaction.

Kulağa kimyasal bir reaksiyon gibi geliyor.

First of all, they're not breasts, they're just big chemical balls, okay?

Her şeyden önce, onlar göğüs değil, büyük kimyasal toplar, tamam mı?

There's a chemical reaction.

Kimyasal bir reaksiyon var.

It's probably just a chemical reaction.

Muhtemelen sadece bir kimyasal reaksiyondur.

Is this a a chemical reaction?

Bu bir kimyasal tepkime mi?