English-Turkish translations for chemical:

kimyasal, kimya · kimyasal madde · kimyevi · kimya ile ilgili · other translations

chemical kimyasal, kimya

Love is a chemical process, but it's a little more complicated than that.

Aşk kimyasal bir süreç ama biraz daha karmaşık bir durum.

What kind of chemical?

Ne tür bir kimyasal?

It is like chemical reaction.

Sanki kimyasal tepkime gibi.

Click to see more example sentences
chemical kimyasal madde

Too much chemical and the explosion will destroy us all.

Çok fazla kimyasal madde var ve patlama hepimizi yok edecek.

The Keeper finds a suitable couple and, using food additives, we induce a chemical pregnancy.

Koruyucu uygun bir çift bulur gıda katkı maddeleri kullanarak kimyasal gebelik elde ederiz.

A chemical substance.

Kimyasal bir madde.

Click to see more example sentences
chemical kimyevi

Love isn't an opinion, it's a chemical reaction.

Sevgi bir düşünce değil, kimyevi bir reaksiyondur.

The police suspect either a toxic chemical, or a biological hazard.

Polis toksik kimyevi ya da biyolojik bir tehlikeden şüpheleniyor.

A chemical plant, right?

Bir kimyevi fabrika, değil mi?

Click to see more example sentences
chemical kimya ile ilgili

He says something happened with Vick Chemical.

Vick Kimyasal" ile ilgili bir şeyler olduğunu söyledi.