English-Turkish translations for chemist:

kimyager · kimyacı · Eczacı · eczane · other translations

chemist kimyager

Give me the chemist and I give you the gun.

Sen bana kimyageri ver, ben de sana silahı.

Every man, woman and child, every teacher and chemist and lorry driver and farmer and, oh, I don't know, every medical student?

Her erkek, kadın ve çocuk, her öğretmen ve kimyager her kamyon sürücüsü ve çiftçi Bilemiyorum, her tıp öğrencisi?

Mike Callahan is a chemist at NASA's Goddard Space Flight Center.

Mike Callahan bir kimyager, NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde çalışıyor.

Click to see more example sentences
chemist kimyacı

You think Blind Chemist is Barnes?

Sence Kör Kimyacı Barnes mi?

Walter Bendavid, the chief chemist from bright-ling pharmaceutical, leaves behind a wife, Tracy, and two young children.

Walter Bendavid, Bright-ling eczacılıkta baş kimyacı, arkasında Tracy adında bir ve iki küçük çocuk bıraktı.

Allen works as a chemist.

Allen kimyacı olarak çalışıyor.

Click to see more example sentences
chemist Eczacı

Chemist, can you help me?

Eczacı, yardım edebilir misin?

Chemist, help me.

eczacı, yardım et.

The chemist's a bad liar.

Eczacı kötü bir yalancı.

Click to see more example sentences
chemist eczane

Where is the nearest chemist?

En yakın eczane nerede?