English-Turkish translations for cherry:

kiraz · vişne · kiraz ağacı · çilek · kiraz kırmızısı · kırmızı · other translations

cherry kiraz

Well, maybe he's a cherry tree now.

Evet, belki şimdi bir kiraz ağacıdır.

Oh, my God, this magic marker smells like cherries.

Aman tanrım, bu fosforlu kalem, kiraz gibi kokuyor.

Eggs, rum, sugar, milk, cherry, rum

Yumurtalar, rom, şeker, süt, kiraz, rom

Click to see more example sentences
cherry vişne

And get me some cherry juice!

Ve bana biraz vişne suyu getir!

Then I'll have cherry juice.

O halde vişne suyu alayım.

Oh, and for dessert, cherry throat lozenge jubilee.

Ve tatlı için de vişne aromalı boğaz pastili.

Click to see more example sentences
cherry kiraz ağacı

A cherry tree.

Bir kiraz ağacı.

In this relatively fertile valley there are some walnut, cherry and olive trees.

Bu nispeten zengin vadide bazı ceviz, kiraz ve zeytin ağaçları bulunmaktadır.

This here's Cherry Tree Lane.

İşte Kiraz Ağacı Sokağı.

Click to see more example sentences
cherry çilek

Strawberry, eggnog, toffee, coconut, anise seed, lemon, cherry

Çilek, eggnog, bonbon, hindistancevizi, anason, limon, vişne

Cherries, strawberries, or red meat.

Kiraz, çilek veya kırmızı et gibi.

A little cherry or lemon meringue?

Küçük bir çilekli veya limonlu kurabiye?

Click to see more example sentences
cherry kiraz kırmızısı

Vintage cherry red leathers, bronze pvc fabric, aged.

Eskitilmiş kiraz kırmızısı deri, bronz, eskitilmiş PVC.

Maybelline cherry red.

Maybelline kiraz kırmızısı.

Candy-apple red or maybe cherry.

Elma şekeri, belki de kiraz kırmızısı.

cherry kırmızı

Cherries, strawberries, or red meat.

Kiraz, çilek veya kırmızı et gibi.

Bright red kirsch soaked cherries.

Parlak kırmızı vişne ve kiraz.