English-Turkish translations for chestnut:

kestane · kestane rengi · other translations

chestnut kestane

Under the spreading chestnut tree "I sold you, you sold me.

Yayılan kestane ağacının altında, ben seni sattım, sen de beni.

Sip eggnog, roast chestnuts, put some carrots out for Santa's reindeer, okay?

Eggnog yudumla, kestane pişir Noel Baba'nın ren geyiği için dışarı havuç koy.

A plane tree and a chestnut.

Bir çınar ve bir kestane ağacı.

Click to see more example sentences
chestnut kestane rengi

This rich, chestnut color is natural?

Bu güzel kestane rengi doğal mı?

That sound racist? this rich chestnut color is natural?

Irkçı oldu? Bu güzel kestane rengi doğal mı?

A beautiful chestnut brown.

Ne güzel kestane rengi.

Click to see more example sentences