English-Turkish translations for chicago:

Şikago · Şikago şehri., Şikago şehri · other translations

We also found translations for word Chicago in Turkish.

chicago Şikago

One hundred thousand dollars cash and a bus ticket to Chicago.

Yüz bin dolar nakit. Bir de Şikago'ya otobüs bileti.

New York City, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Boston, Denver.

New York, San Francisco, Los Angeles, Şikago, Boston Denver.

He did some very bad things, but he didn't do Chicago.

O çok kötü şeyler yaptı ama Şikago işini yapmadı.

You and Julian will be very successful in Chicago.

Sen ve Julian Şikago'da çok başarılı olacaksınız.

Again, the affected cities are Minneapolis, Chicago, Los Angeles, Boston and Salt Lake.

Etkilenen şehirler Minneapolis, Şikago, Los Angeles, Boston ve Salt Lake.

Full scholarship to University of Chicago and she speaks five languages.

Şikago Üniversitesi'nde tam burslu okuyor ve beş dil konuşuyor.

So I sent him to Chicago.

Ben de onu Şikago'ya yolladım.

Boy, Chicago is a big place.

Şikago ne büyük bir yer.

A disaster like the great Chicago Fire?

Şikago Yangını gibi bir felaket mi?

Chicago politics isn't for the weak, Detective.

Şikago politikası zayıflar için değildir, dedektif.