English-Turkish translations for childhood:

çocuk, çocukluk · çocukluk çağı · other translations

childhood çocuk, çocukluk

See, I grew up in that house up there and had a very happy childhood.

Görüyorsun, ben orada ki evde büyüdüm ve çok mutlu bir çocukluk yaşadım.

You must have had a most happy childhood there.

Orada çok mutlu bir çocukluk geçirmiş olmalısınız.

He is my childhood friend's son and Milli's childhood her best friend, Rajat Varma.

O benim çocukluk arkadaşımın oğlu ve Milli'nin çocukluk arkadaşı Onun en iyi arkadaşı Rajat Varma

Click to see more example sentences
childhood çocukluk çağı

That's just a part of childhood, isn't it?

Bu çocukluk çağının sadece bir parçası değil mi?

This isn't some kind of glorious second childhood, Guinan.

Bu muhteşem bir tür çocukluk çağı değil Guinan.