English-Turkish translations for childlike:

çocuksu · çocuk gibi · çocuk ruhlu · other translations

childlike çocuksu

You remember Great Uncle Mel, and his childlike innocence?

Büyük Mel Amcayı ve çocuksu masumiyetini hatırlıyor musun?

And such pure childlike innocence as well.

Ne kadar saf ve çocuksu bir masumiyet.

Two parts rain, one part sun, one part childlike wonder.

İki parça yağmur, bir parça güneş, biraz da çocuksu mucize.

Click to see more example sentences
childlike çocuk gibi

A wrinkled little thing, childlike but old and wise!

Pörsük çocuk gibi küçük şey ama yaşlı ve bilge!

No, not childish, childlike.

Hayır, çocuksu değil çocuk gibi.

Like Daba lost his childlike grin.

Tıpkı Daba'nın çocuksu sırıtışı gibi.

childlike çocuk ruhlu

It's your very childlike and vivid imagination.

Bu, sizin çocuk ruhlu ve capcanlı hayal gücünüzdü.

He was almost childlike, playful.

O, çocuk ruhlu ve şakacı biriydi.