English-Turkish translations for children:

çocuk, çocuklar · evlat · bebek · other translations

children çocuk, çocuklar

Listen first thing tomorrow, you and I will get together with a couple of the children

Dinle yarın ilk olarak sen ve ben birlikte bir kaç çocuk ile birlikte

Do you know anything about her children?

Çocukları hakkında bir şey biliyor musun?

Look at the other children, okay?

Diğer çocuklara bak, tamam mı?

Click to see more example sentences
children evlat

Inside, there are two people who have adopted needy children.

İçeride muhtaç çocukları evlat edinen iki insan var.

And he's saying, "Ye have other children, one or two,

Ve diyor ki, "başka evlatların da var, bir yada iki tane,

Son, are you wearing children's pajamas?

Evlat, sen çocuk pijaması giyiyorsun?

Click to see more example sentences
children bebek

There are children and a baby here.

Burada çocuklar ve bir bebek var.

Two children and a baby.

İki çocuk ve bir bebek.

Those dolls represent three things I don't care for: Clowns, children, and raggedyness.

O bebekler hoşlanmadığım üç şeyi temsil ediyor palyaçolar, çocuklar ve derbederlik.