English-Turkish translations for chile:

Şili, Şili. · other translations

chile Şili, Şili.

A Pioneer, from the "Solidarity With Chile" school, will sing for us a beautiful song:

Şili ile Dayanışma okulunun bir öncüsü bizim için harika bir şarkı söyleyecek

For the invisible people of Latin America Chile under Allende became an inspiration

Latin Amerika'nın görünmez insanları için, Allende yönetimindeki Şili ilham kaynağı oldu.

A long time ago in Chile, the army imprisoned him.

Uzun zaman önce Şili'de. Ordu onu hapse atmış.

Click to see more example sentences