English-Turkish translations for chipper:

neşeli · parçalayıcı · canlı · other translations

chipper neşeli

You're looking awfully chipper this morning.

Bu sabah anlamsızca neşeli görünüyorsun.

You're looking chipper this morning.

Bu sabah neşeli gözüküyorsun.

You're looking bright and chipper this morning.

Bu sabah canlı ve neşeli görünüyorsun.

Click to see more example sentences
chipper parçalayıcı

And, no offense, but you ain't lookin' so chipper either.

Ve alınma ama, sen de bir parçalayıcı falan değilsin.

How about getting jammed into a wood chipper?

Nasıl sıkışmış alıyorum Bir odun parçalayıcı içine?

Wood chipper beats everything"?

Odun parçalayıcı her şeyi yener.

chipper canlı

You're looking bright and chipper this morning.

Bu sabah canlı ve neşeli görünüyorsun.

Abandoned wells, wood chippers, dangerous animals.

Terk edilmiş kuyular, canlı ağaçlar, tehlikeli hayvanlar.