English-Turkish translations for chivalry:

şövalyelik · kibarlık · other translations

chivalry şövalyelik

Kenya is a hard country for women so there is a chivalry here, of a sort.

Kenya kadınlar için zor bir ülke onun için burada bir tür şövalyelik ruhu var.

Man: Boy, you got a funny idea about chivalry.

Evlat, şövalyelik hakkında tuhaf bir fikrin var.

And I thought chivalry was dead.

Ben de şövalyelik öldü sanırdım.

Click to see more example sentences
chivalry kibarlık

Who said chivalry's dead?

Kim demiş kibarlık öldü diye?