English-Turkish translations for chocolate:

çikolata, çikolatalı · çikolatadan yapılmış · çikolatalı şekerleme · çikolata renkli · çikolata renginde · other translations

chocolate çikolata, çikolatalı

Ladies and gentlemen boys and girls the Chocolate Room.

Bayanlar ve baylar çocuklar ve kızlar Çikolata Odası.

There was a chocolate ball here.

Burada bir çikolata topu vardı.

When will you bring me chocolate?

Bana ne zaman çikolata getireceksin?

Click to see more example sentences
chocolate çikolatadan yapılmış

Mom made you some hot chocolate.

Annem sana sıcak çikolata yaptı.

Put that chocolate bar down and do your job.

O çikolatayı yerine koy ve işini yap.

An adult man making chocolate for a woman.

Yetişkin bir adam bir kadın için çikolata yapıyor.

Click to see more example sentences
chocolate çikolatalı şekerleme

I'd like a hot fudge sundae with whipped cream and some chocolate chip cheesecake and a bottle of tequila.

Çırpılmış kremalı ve sıcak şekerleme kaplı dondurma istiyorum ve çikolata parçalı cheesecake.. ve bir şişe de tekila.

There's other candy too besides chocolate.

Çikolata dışında başka şekerlemeler de var.

Too bad I couldn't get toffee, only some chocolates

Çok ben şekerleme alamadım, kötü sadece bazı çikolata

Click to see more example sentences
chocolate çikolata renkli

Because someone once said that they had less artifiicial coloring because chocolate's already brown.

Çünkü biri bana bir zamanlar onların daha az yapay renkli olduklarını çünkü çikolatanın zaten kahverengi olduğunu söylemişti.

Just a chocolate La-Z-Boy recliner.

Bir tane çikolata renkli La-Z-Boy koltuğu.

Chocolate sprinkles, not the multicolored kind.

Çikolata parçacıklı, o çok renkli şekerlemelilerden değil.

Click to see more example sentences
chocolate çikolata renginde

I like chocolate, and my favorite color is pink.

En sevdiğim renk pembe ve çikolata seviyorum.

Brian hates chocolate and Morgan's favorite color is red.

Brian, çikolatadan nefret eder ve Morgan'ın en sevdiği renk kırmızı.

And it is of course Sanforized, sir, non-iron, and also available in chocolate, oyster or clerical grey.

Ve bu kesinlikle su geçirmez, efendim, ütülenmez ve, çikolata, istiridye veya rahip grisi renkleri var.