English-Turkish translations for cholesterol:

kolesterol · other translations

cholesterol kolesterol

Do you know the difference between good and bad cholesterol, Tony?

İyi ve kötü kolesterol arasındaki farkı biliyor musun, Tony?

High cholesterol, high blood pressure, uric acid build up uneven heartbeat and unbalanced hormones.

Yüksek kolesterol, yüksek kan basıncı, ürik asitte artma düzensiz kalp atışları ve hormon dengesinde bozulma.

That means it's last call For cholesterol!

Bu demektir ki kolesterol için son çağrı!

Click to see more example sentences