English-Turkish translations for chop:

pirzola · kesmek · doğrama · kesme · doğramak · öldürmek · ağız · darbe · balta · vuruş · other translations

chop pirzola

I'm making some eggs, bacon, sausage, pancakes, and some leftover pork chops.

Yumurta, beykın, sosis, krep ve dünden kalan biraz pirzola var.

To a hungry man, a lamb chop is a tasty dish.

Evet. bir adam için pirzola lezzetli bir yemektir.

I've got more pork chops.

Daha çok pirzola var.

Click to see more example sentences
chop kesmek

Then you chop off you other damn hand, because I am not just a gardener's son!

Öyleyse lanet olası diğer elini de kes, çünkü ben sadece bahçıvanın oğlu değilim!

One day a group of guys got together chopped his arms off

Bir gün bir grup adam bir araya gelip kollarını kestiler.

Chopped off by something very sharp an ax or cleaver.

Keskin bir şey tarafından kesilmiş, bir balta ya da bir satır.

Click to see more example sentences
chop doğrama

But if you keep chopping carrots, how will we find them?

Ama sen havuç doğramaya devam edersen onları nasıl bulacağız?

Oh, that's a chop.

Oh, işte bu 'doğrama'.

Keep chopping wood but don't get married.

Odun doğramaya devam et ama sakın evlenme.

Click to see more example sentences
chop kesme

I've got some chop marks here with blood and hair.

Burada da, kan ve saç olan kesme izleri var.

Chop wounds, puncture wounds.

Kesme yaraları, delme yaraları.

And these chopping boards?

Bu kesme tahtaları da

Click to see more example sentences
chop doğramak

Can you just chop something, please?

Bir şeyler doğrar mısın lütfen?

Chop some cabbage, will you?

Biraz lahana doğrar mısın?

Chopping cotton, cutting cane.

Pamuk doğramak, şeker kamışı kesmek.

Click to see more example sentences
chop öldürmek

No, your father murdered you and chopped you up.

Hayır, seni baban öldürdü ve parçalara ayırdı.

No, the foot-chopping generation is dead and buried.

Hayır, ayak doğrama jenerasyonu öldü ve gömüldü.

chop ağız

What's up, Fat Chops?

Ne haber, Şişko Ağız?

We're having two's-ups and chop-overs with them.

Neyse bunların ağızlarına verdik, sonra çatır çatır s.ktik.

chop darbe

There it is, Rikidozan's signature karate chop!

İşte olay bu. Rikidozan imzalı bir karate darbesi.

Bone fgmentation at the chop mark.

Kemik parçasında darbe izi var.

chop balta

Chopped off by something very sharp an ax or cleaver.

Keskin bir şey tarafından kesilmiş, bir balta ya da bir satır.

Cherry tree, ax, chop-chop.

Vişne ağacı, balta, acele edelim!

chop vuruş

Chop, chop sweet Charlotte

Vur satırı tatlı Charlotte