English-Turkish translations for chortle:

kıkırdama, kıkırdama. · other translations

chortle kıkırdama, kıkırdama.

What a sweet little chortle.

O ne şirin küçük bir kıkırdama.